دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

برای دریافت پرینت کارت خود میتوانید به یکی از دو روش جستجوی زیر عمل نمائید.


جستجو بر اساس شماره شناسنامه و کد ملی
شماره شناسنامه :
فقط عدد وارد کنید بدون علامت های - و / به طور مثال:به طور مثال:0407852
کد ملی :
کد ملی ده رقمی بدون فاصله و علامت - یا / ، به طور مثال:0383676703
جستجو بر اساس کد رهگیری
کد رهگیری :
کدی که در زمان ثبت نام از سایت دریافت نموده اید.